ALÇIPAN ASMA TAVAN

 

 

Döşemenin dördüncü alt sistemini oluşturan tavan, bir döşemeye alttan bakıldığında görünen kısımdır. Dolayısıyla tavan sadece altı kullanılan mekanlar için geçerli bir kavramdır. Bir tavan, döşemenin örttüğü mekandaki işlevlere, döşemenin taşıyıcı sistemine ve malzemesine bağlı olarak ele alınmalıdır. Döşemenin taşıyıcı sistemi, örttüğü mekanın açıklığına bağlı olarak değişik konstrüksiyon sistemleri gerektirir. Taşıyıcı sistemi ve malzemesi ne olursa olsun altı düz tavanlar, dekorasyon ve görünüm dışında fazla bir sorun oluşturmaz. Altı düz olan ya da olmayan, döşemenin alt ve üst hacimleri arasında farklı sorunların mevcut olduğu ya da alttaki mekan yönünden gerekli ve önemli bazı düzenlemelerin yapılabilmesi asma tavan ile çözümlenebilir. Bu bağlamda asma tavan yapılmasını gerektiren nedenler;

- akustik düzenleme,
- ısı yalıtımı,
- aydınlatma düzenlemesi,
- yangın uyarı ve yağmurlama sistemi yerleştirilmesi,
- tesisatın gizlenmesi,
- ısıtma-havalandırma sistemlerinin yerleştirilmesi,
- esnek tasarım olanağı şeklinde sıralanabilir. Bütün bu gereksinimlerin karşılanmasında asma tavan mimarın elinde önemli bir araç olma niteliğine sahiptir.

Tavan ve asma tavan kavramını bu sayılan sorunların çözümü için bir araç olarak görmek yeterli değildir. Tavanın başka bir önemli işlevi mimari mekan oluşumunda temel elemanlardan biri olmasıdır.

Özellikle asma tavanlar, insanların toplu halde yaşadıkları ve kullandıkları toplantı ve konferans salonları, otel lobileri, bürolar, terminal binaları, lokanta, gazino, hastahane, büyük mağazalar, spor salonları, kapalı yüzme havuzları, metro vb. kamu yapılarında hem yukarıda sıralanan işlevleri yerine getirmeye yönelik olarak, hem de mimari mekan oluşumunun ana özelliklerinden birisi olarak yaygın biçimde kullanılmaktadır.

Mevcut taşıyıcı sisteme sıva yapılması dışında başka bir malzemenin aralıklı ya da doğrudan tespit edilmesi asma tavan diye nitelenir. 

Asma tavan konstrüksiyonları uygulanmaları yönünden genel olarak ikiye ayrılır;
- Hazır Asma Tavan malzemesi ile oluşturulan Asma Tavanlar,
- Yerinde oluşturulan Asma Tavanlar

Bu iki uygulama dışında, her iki uygulamanın bazı özelliklerine sahip asma


 
 

Tavan U profili, odanın tüm duvarlarına asma tavan kotuna göre dübel vida ile monte edilir.

 

 

Askı çubukları 120cm ara ile tavana çelik dübel yardımı ile montajı yapılır. Daha önce ip çekilerek askı çubuklarının aynı doğrultuda olması sağlanır.

 

 

 

Asılan çubuklara ana taşıyıcı olarak tavan C profili takılır. .... ..... ...... ....... .........

 

 

 

Ana taşıyıcıya 50cm ara ile tali taşıyıcılar monte edilir. Tali taşıyıcılar ana taşıyıcıya klipsler aracılığı ile takılırlar.

 

 

 

Alçıpanlar, ana taşıyıcıya paralel olarak borazan vida ile monte edilir. Alçıpan birleşimlerine derz bandı çekilir ve derz dolgusu ile doldurulur.

 

    İŞ TANIMI: Alçıpan ile Asma Tavan Uygulaması:

    0,65x27x60mm ve 0.55x27x30mm sıcak daldırma galvaniz saç profilleri askı maşası ve askı teli ile teraziye alınararak elde edilen konstrüksiyona borazan vida ile alçıpan vidalanarak tesbit edilecektir. Oluşan derzler ve vida başları, kendinden yapışkanlı derz bandı ve derz alçısı ile kaplanacaktır.